Współpraca w zespole
Zespół - zbiór indywidualności, które by osiągać wyznaczone cele muszą dobrze współpracować. Czego potrzeba, żeby to było możliwe? Sukces odnoszą zespoły, których członkowie czują, że mają wpływ na ich działanie oraz umiejące wykorzystać różnorodność charakterów, doświadczeń i umiejętności osób je tworzących.  Podstawą takiego współdziałania jest atmosfera zaufania i bezpieczeństwa, dzięki której każdy może wyrazić swoje poglądy i zostać wysłuchanym. Jak osiągnąć lub chociaż jak najbardziej zbliżyć się do tego pożądanego stanu?
Na tym warsztacie korzystając z metod zaczerpniętych ze świata improwizacji scenicznej, takich jak wspólne opowiadanie spójnej historii, ?scene painting?, dwu i wieloosobowe sceny fabularne, uczymy postaw i umiejętności kluczowych także dla świata biznesu:
  • aktywnego słuchania,
  • uwagi i skupienia na partnerach oraz na tym, co dzieje się ?tu i teraz?,
  • akceptacji i rozwijania pomysłów poprzez dodawanie własnego twórczego wkładu.
Po tym warsztacie uczestnicy:
  • zbudują wzajemne zaufanie, świadomość, że razem mogą iść w nieznane skutecznie współpracując,
  • zobaczą wspieranie innych i korzystanie z różnorodności w zespole zupełnie w nowym świetle
  • będą elastyczniej wchodzić w zmienne role w zespole oraz nauczą się przejmować oraz - kiedy trzeba - oddawać funkcję lidera
Kto zyska uczestnicząc w tych warsztatach?
  • zespoły, które chcą być skuteczniejsze w pracy i cenią dobrą atmosferę współpracy
  • zespoły projektowe powoływane na krótkie okresy, do wykonania określonego zadania
  • nowo tworzone interdyscyplinarne zespoły

Inne warsztaty: